Make your own free website on Tripod.com

 

DAFTAR HARGA BUKU LATIHAN

SD/SMP/SMA/SMK

 TAHUN 2010

 

 
 No  SKU  JUDUL   SegmentName   Kat09A   HARGA 2010 
1   Kiat BI SD SD LATIHAN              26.000
2   Siap UAS BN BI SD SD LATIHAN              24.600
3   Siap UAS BN Matematika SD SD LATIHAN              24.600
4   Siap UAS BN IPA SD SD LATIHAN              24.600
5   Kiat PAI SD 1 SD LATIHAN              25.000
6   Kiat PAI SD 2 SD LATIHAN              26.000
7   Kiat PAI SD 3 SD LATIHAN              26.000
8   Kiat BI SD 1 SD LATIHAN              24.500
9   Kiat BI SD 2 SD LATIHAN              24.500
10   Kiat BI SD 3 SD LATIHAN              24.500
11   Kiat B Ingg SD 1 SD LATIHAN              17.000
12   Kiat B Ingg SD 2 SD LATIHAN              17.000
13   Kiat B Ingg SD 3 SD LATIHAN              17.000
14   Kiat Matematika SD 1 SD LATIHAN              22.500
15   Kiat Matematika SD 2 SD LATIHAN              19.000
16   Kiat Matematika SD 3 SD LATIHAN              19.000
17   Kiat IPA SD 1 SD LATIHAN              29.500
18   Kiat IPA SD 2 SD LATIHAN              29.500
19   Kiat IPA SD 3 SD LATIHAN              29.500
20   Kiat IPS SD 1 SD LATIHAN              22.500
21   Kiat IPS SD 2 SD LATIHAN              22.500
22   Kiat IPS SD 3 SD LATIHAN              21.000
23   Kiat Pkn SD 1 SD LATIHAN              22.500
24   Kiat Pkn SD 2 SD LATIHAN              21.000
25   Kiat Pkn SD 3 SD LATIHAN              22.500
26   Siap UAS PAI SD SD LATIHAN              40.000
27   Siap UAS Bahasa Inggris SD SD LATIHAN              25.000
28   Siap UAS PKn SD  SD LATIHAN              25.000
29   Siap UAS IPS SD SD LATIHAN              40.000
30   Kiat PAI SD 1 SD LATIHAN              25.000
31   Kiat PAI SD 2 SD LATIHAN              26.000
32   Kiat PAI SD 3 SD LATIHAN              26.000
33   Kiat BI SD 1 SD LATIHAN              24.500
34   Kiat BI SD 2 SD LATIHAN              24.500
35   Kiat BI SD 3 SD LATIHAN              24.500
36   Kiat B Ingg SD 1 SD LATIHAN              17.000
37   Kiat B Ingg SD 2 SD LATIHAN              17.000
38   Kiat B Ingg SD 3 SD LATIHAN              17.000
39   Kiat Matematika SD 1 SD LATIHAN              22.500
40   Kiat Matematika SD 2 SD LATIHAN              19.000
41   Kiat Matematika SD 3 SD LATIHAN              19.000
42   Kiat IPA SD 1 SD LATIHAN              29.500
43   Kiat IPA SD 2 SD LATIHAN              29.500
44   Kiat IPA SD 3 SD LATIHAN              29.500
45   Kiat IPS SD 1 SD LATIHAN              22.500
46   Kiat IPS SD 2 SD LATIHAN              22.500
47   Kiat IPS SD 3 SD LATIHAN              21.000
48   Kiat Pkn SD 1 SD LATIHAN              22.500
49   Kiat Pkn SD 2 SD LATIHAN              21.000
50   Kiat Pkn SD 3 SD LATIHAN              22.500
51   Panduan UAS HVS   LATIHAN              42.600
52   Kiat BI SD SD LATIHAN              26.000
53   Siap UAS BN BI SD SD LATIHAN              24.600
54   Siap UAS BN Matematika SD SD LATIHAN              24.600
55   Siap UAS BN IPA SD SD LATIHAN              24.600
56   Siap UAS PAI SD SD LATIHAN              40.000
57   Siap UAS Bahasa Inggris SD SD LATIHAN              25.000
58   Siap UAS PKn SD  SD LATIHAN              25.000
59   Siap UAS IPS SD SD LATIHAN              40.000

* BUKU SMP :

 No  SKU  JUDUL   SegmentName   Kat09A   HARGA 2010 
22   Soal Jawab IPA Terpadu SMP 1 SMP LATIHAN              29.900
23   Soal Jawab IPA Terpadu SMP 2 SMP LATIHAN              33.800
24   Soal Jawab IPA Terpadu SMP 3 SMP LATIHAN              31.800
25   Soal IPS Terpadu SMP 1 SMP LATIHAN              29.000
26   Soal IPS Terpadu SMP 2 SMP LATIHAN              36.600
27   Soal IPS Terpadu SMP 3  SMP LATIHAN              29.000
28   Materi Inti PAI SMP 1 SMP LATIHAN              23.000
29   Materi Inti PAI SMP 2 SMP LATIHAN              24.500
30   Materi Inti PAI SMP 3 SMP LATIHAN              24.500
31   Materi Inti B Inggris SMP 1 SMP LATIHAN              24.500
32   Materi Inti B Inggris SMP 2 SMP LATIHAN              24.500
33   Materi Inti B Inggris SMP 3 SMP LATIHAN              24.500
34   Materi Inti Matematika SMP 1 SMP LATIHAN              22.500
35   Materi Inti Matematika SMP 2 SMP LATIHAN              22.500
36   Materi Inti Matematika SMP 3 SMP LATIHAN              21.000
37   Materi Inti PKn SMP 1 SMP LATIHAN              17.000
38   Materi Inti PKn SMP 2 SMP LATIHAN              17.000
39   Materi Inti PKn SMP 3 SMP LATIHAN              15.000
40   Sukses UN BI SMP SMP LATIHAN              31.800
41   Materi Inti Soal BI SMP 1 SMP LATIHAN              22.200
42   Materi Inti Soal BI SMP 2 SMP LATIHAN              24.600
43   Materi Inti Soal BI SMP 3 SMP LATIHAN              24.600
44   Sukses UN Inggris SMP SMP LATIHAN              19.800
45   Taktis Matematika SMP SMP LATIHAN              36.000
46   Bank Soal Fisika SMP SMP LATIHAN              24.600
47   Taktis PAI SMP  SMP LATIHAN              39.000
48   Taktis BI SMP SMP LATIHAN              26.500
49   Taktis Bahasa Inggris SMP SMP LATIHAN              21.000
50   Taktis IPS SMP SMP LATIHAN              34.500
51   Taktis IPA SMP SMP LATIHAN              38.500
52   Taktis PKn SMP SMP LATIHAN              34.500
191   Seni Tari SMP  SMP PRAKTIS              19.000
192   Bumi dan Antariksa SMP SMP PRAKTIS              36.000
193   Ikhtisar PAI MTs 1 SMP PRAKTIS              34.500
194   Ikhtisar PAI MTs 2 SMP PRAKTIS              34.500
195   Ikhtisar PAI MTs 3 SMP PRAKTIS              34.500
196   TMP Rev   PRAKTIS              12.500
197   Panduan Ramadan SMP SMP PRAKTIS                8.000
198   Ensiklopedi Mat SMP SMP PRAKTIS              19.800
199   Praktis IPS SMP  SMP PRAKTIS              36.600
200   Mengenal PBB SMP SMP PRAKTIS              20.400
201   Bangunan Bersejarah SMP SMP PRAKTIS              20.400
202   Ikhtisar Sejarah SMP SMP PRAKTIS              26.000
203   Praktis Kewarganegaraan  SMP SMP PRAKTIS              24.600
204   Keterampilan Praktis SMP SMP PRAKTIS              16.900

* BUKU SMA / SMK :

 No  SKU  JUDUL   SegmentName   Kat09A   HARGA 2010 
1   Soal Jawab PAI SMA 1 SMA LATIHAN              28.500
158   Soal Jawab PAI SMA 2 SMA LATIHAN              28.500
159   Soal Jawab PAI SMA 3 SMA LATIHAN              28.500
160   Soal Jawab BI SMA 1 SMA LATIHAN              40.500
161   Soal Jawab BI SMA 2 SMA LATIHAN              40.500
162   Soal Jawab BI SMA 3 SMA LATIHAN              40.500
163   Soal Jawab B Inggris SMA 1 SMA LATIHAN              40.500
164   Soal Jawab B Inggris SMA 2 SMA LATIHAN              40.500
165   Soal Jawab B Inggris SMA 3 SMA LATIHAN              40.500
166   Soal Jawab Mat. SMA 1 SMA LATIHAN              32.500
167   Soal Jawab Mat. SMA 2 SMA LATIHAN              30.500
168   Soal Jawab Mat. SMA 3 SMA LATIHAN              32.500
169   Soal Jawab Biologi SMA 1 SMA LATIHAN              21.000
170   Soal Jawab Biologi SMA 2 SMA LATIHAN              24.500
171   Soal Jawab Biologi SMA 3 SMA LATIHAN              17.000
172   Soal Jawab Fisika SMA 1 SMA LATIHAN              24.500
173   Soal Jawab Fisika SMA 2 SMA LATIHAN              24.500
174   Soal Jawab Fisika SMA 3 SMA LATIHAN              26.500
175   Soal Jawab Kimia SMA 1 SMA LATIHAN              22.500
176   Soal Jawab Kimia SMA 2 SMA LATIHAN              26.500
177   Soal Jawab Kimia SMA 3 SMA LATIHAN              26.500
178   Soal Jawab Ekonomi SMA 1 SMA LATIHAN              24.500
179   Soal Jawab Ekonomi SMA 2 SMA LATIHAN              26.500
180   Soal Jawab Ekonomi SMA 3 SMA LATIHAN              22.500
181   Soal Jawab Geografi SMA 1 SMA LATIHAN              22.500
182   Soal Jawab Geografi SMA 2 SMA LATIHAN              19.000
183   Soal Jawab Geografi SMA 3 SMA LATIHAN              21.000
184   Soal Jawab Sejarah SMA 1 SMA LATIHAN              19.000
185   Soal Jawab Sejarah SMA 2 SMA LATIHAN              30.500
186   Soal Jawab Sejarah SMA 3 SMA LATIHAN              24.500
187   Soal Jawab Sosiologi SMA 1 SMA LATIHAN              21.000
188   Soal Jawab Sosiologi SMA 2 SMA LATIHAN              24.500
189   Soal Jawab Sosiologi SMA 3 SMA LATIHAN              24.500
190   Soal Jawab PKn SMA 1 SMA LATIHAN              21.000
191   Soal Jawab PKn SMA 2 SMA LATIHAN              21.000
192   Soal Jawab PKn SMA 3 SMA LATIHAN              17.000
193   Tinta PAI SMA  SMA LATIHAN              39.000
194   Tinta Bahasa Indonesia SMA SMA LATIHAN              34.500
195   Tinta Bahasa Inggris SMA SMA LATIHAN              33.000
196   Tinta Ekonomi SMA SMA LATIHAN              33.000
197   Tinta Geografi SMA SMA LATIHAN              32.000
198   Tinta Sejarah  SMA SMA LATIHAN              37.000
199   Tinta Sosiologi  SMA SMA LATIHAN              32.000
200   Tinta PKn SMA SMA LATIHAN              28.500
201   Tinta Matematika SMA   LATIHAN              38.000
202   Belajar Praktis Mmt SMA   LATIHAN              46.600
203   Tinta Biologi SMA   LATIHAN              29.000
204   Tinta Fisika SMA   LATIHAN              39.500
205   Tinta Kimia SMA   LATIHAN              38.000
278   Manusia Sebagai Hamba Allah   PRAKTIS              18.800
279   At Taisir MA SMA PRAKTIS              18.000
280   Kamus IPA SMP/SMA SMA PRAKTIS              51.000
281   Indonesiaku R1   PRAKTIS              27.500
282   Atlas Duniaku R1   PRAKTIS              15.200
283   Kamus Geografi   PRAKTIS              24.600
284   Siklus Akuntansi SMA/K   PRAKTIS              31.000
285   Ketatanegaraan SMA   PRAKTIS              20.000
286   Kewartawanan SMA 1 SMA PRAKTIS              25.500
287   Kewartawanan SMA 2 SMA PRAKTIS              28.000
288   Kewartawanan SMA 3 SMA PRAKTIS              20.500
289   Ikhtisar PAI MA 1 SMA PRAKTIS              34.500
290   Ikhtisar PAI MA 2 SMA PRAKTIS              34.500
291   Ikhtisar PAI MA 3 SMA PRAKTIS              34.500

DISC. 35 %  Pesanan emailkan ke : sanosaky@gmail.com

 

KEMBALI BUKU PERPUSTAKAAN ALAT PERAGA BUKU PELAJARAN


This page was last updated on 2010.  http://sanosaky.indonetwork.co.id   by. sanosaky@gmail.com